02

Kαθηγητές μη γηγενείς

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Διδακτική

Η Πολιτιστική συνιστώσα:

 • Χρήση βιντεοταινιών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων (διαφήμιση, τηλεόραση) ως χρήσιμο εργαλείο που εγγυάται  την ποιότητα της διδασκαλίας.
 • Διδασκαλία με αντικέιμενο τα πολιτιστικά στοιχεία της Λατινικής Αμερικής (λογοτεχνία, ιστορία): Εκμάθηση ισπανικών του ισπανόφωνου κόσμου ως μη φυσική.
 • Iσπανικά και γαστρονομία.
 • Εκφράσεις, φράσεις και ιδιωματισμοί της ισπανικής γλώσσας.
 • Το τραγούδι και η εκπαιδευτική χρήση του.

Η ικανότητα της επικοινωνίας και οι λειτουργίες της γλώσσας:

 • Προβλήματα που συναντώνται κατά την διάρκεια της εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας και σχετίζονται με το κομμάτι της γραμματικής, όπως:
  • Ser y estar.
  • Συμπληρωματικές αντωνυμίες: me, te, nos, os, lo, la, los, las, le, les
  • Η είσοδος των ισπανικών στο εμπόριο και η αλλοίωση της γλώσσας μέσα στον χρόνο από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
  • Προθέσεις: por y para
  • Η Υποτακτική
 • To ζήτημα γραφής της ισπανικής.
 • Προσεγγίσεις και πόροι που προσβλέπουν στην βελτίωση της εκμάθησης του λεξιλογίου.
 • Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και το Ινστιτούτο Θερβάντες: “ορισμός και εφαρμογές”.

Προσέγγιση και η διδασκαλία της γλώσσας:

 • Ανάλυση και επεξεργασία των συνηθέστερων σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Πόροι και τάξη:

 • ΤΠΕ στη διδασκαλία των ισπανικών: οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 • Παιχνίδια στην τάξη βασισμένα στην ξένη γλώσσα.

Διδασκαλία και διαπαιδαγώγηση:

 • Η διδασκαλία των ισπανικών ως ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Τα επίπεδα προσέγγισης.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτιστικές προτάσεις:

 • Γνώσεις γενικού τύπου αναφορικά με τα ισπανόφωνα κράτη:
  • Η κυβέρνηση και η πολιτική δράση: Η διακυβέρνηση, το νομικό πλαίσιο, τα πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών.
  • Η εδαφική και διοικητική οργάνωση, οι περιοχές, οι επαρχίες, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις.
  • Ο κλάδος της οικονομίας: στους παραγωγικούς τομείς, τους πόρους και η δυναμική είσοδος επιχειρήσεων στο κοινωνικοπολιτικό προσκήνιο.
  • Ιατρική και υγεία: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας
  • Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.
  • Ενημέρωση: Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαφήμιση.
  • Η θρησκεία: Οι πεποιθήσεις και η κοινωνική αποδοχή.
  • Γλώσσες: Η χρήση, η διάδοση και η ταυτότητα.

Γεγονότα και πρωταγωνιστές του παρελθόντος και του παρόντος:

 • Γεγονότα σταθμός στην ιστορία των ισπανόφωνων χωρών: τα στάδια, ο χαρακτήρας και το νόημα της ύπαρξής τους.
 • Η Ισπανία τον εικοστό αιώνα: Η δικτατορία του Primo de Rivera, η δεύτερη δημοκρατία, ο εμφύλιος πόλεμος, το καθεστός του Φράνκο, η μετάβαση στη δημοκρατία και ο θεσμός της δημοκρατίας.

Πολιτιστικά προϊόντα και δημιουργία:

  • Λογοτεχνία και σκέψη: Σημαντικές χρονολογίες, μεγάλοι συγγραφείς και επικαιρότητα.
  • Μουσική: Η βιογραφία διάσημων τραγουδοποιών, συνθέτες και αντιπροσωπευτικά έργα. Παραδοσιακή και λαϊκή μουσική: Φλαμένκο.
  • Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, παραγωγοί και παραγωγές σταθμοί στην ιστορία του κινηματογράφου.
  • Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς και τα μεγάλα έργα.
  • Διακοπές και παραδόσεις: Προέλευση και επικαιρότητα.

Συνθήκες διαβίωσης και η κονωνική πυραμίδα:

 • Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο και ταυτοποίηση των εγγράφων.
 • Ο θεσμός της οικογενειας και η εξέλιξή της.
 • Το ημερολόγιο, το χρονοδιάγραμμα και ο ρυθμός ζωής κατά τις εργάσιμες ώρες και κατά τον ελεύθερο χρόνο.
 • Γαστρονομία (γεύματα και ποτά) και οι συναφείς κοινωνικές συμβάσεις.
 • Δραστηριότητες αναψυχής: παραστάσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ.
 • Τύπος στέγασης και προβλήματα.
 • Αγορές: Θεσμοί, κοινωνικές συμβάσεις και συνήθειες.
 • Κοινωνικές υπηρεσίες: μέριμνα για τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τους φτωχούς και τις κακοποιημένες γυναίκες.

Πρόσθετα:

 • Διαπροσωπικές σχέσεις, ο θεσμός της οικογένειας και ο ρόλος της φιλίας.
 • Οι ανθρώπινες σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Συλλογική ταυτότητα και τρόπος ζωής:

 • Η δημιουργία πολιτιστικής ταυτότητας και η αίσθηση της ομαδικότητας: Το γλωσσικό φαινόμενο, η παράδοση, η συμμετοχή και ο ανταγωνισμός (θεμιτός, αθέμιτος και ελέυθερος), ως ζωτικά στοιχεία μιας κοινωνίας.
 • Εκδηλώσεις, τελετές και γιορτές, πανηγύρια και θρησκευτικές εκδηλώσεις (βάπτιση, γάμος, κηδείες).

 

Εγγραφή μαθήματά μας