Πρόκειται για μια σειρά Μαθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας που αφορά σε Μη Γηγενείς Καθηγητές Του Εξωτερικού, διαιρεμένη ως εξής:

  1. Μη γηγενείς καθηγητές ισπανικών με επαγγελματική εμπειρία και διαπιστευμένο επίπεδο B1.
  2. Μη γηγενείς καθηγητές, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα διδακτικής της Ισπανικής Γλώσσας ως μη φυσική.