02

Nauczyciele obcokrajowc

Instytut Cervantesa: gwarancja jakości

Instytut Cervantesa: gwarancja jakości

 Dlaczego warto uczyć się w centrum związanym lub akredytowanym przez Instytut Cervantesa?

Ponieważ centra akredytowane lub związane z Instytutem Cervantesa:

  • Spełniają wymogi jakości nauczania hiszpańskiego.
  • Spełniają wymogi prawne pozwalającena  nauczanie hiszpańskiego.
  • Dysponują środkami umożliwiającymi naukę.
  • Posiadają profesjonalną grupę nauczycieli z odpowiednim wykształceniem i tytułem szkoły wyższej.
  • Mają plan nauczania nastawiony na szybki postęp w nauce.
  • Ustanawiają maksymalną liczbę uczniów na jedną grupę.
  • Ich ogłoszenia są wiarygodne z rzeczywistym stanem.
  • Wyszczególniają w jasny sposób cenę kursu i usługi uzupełniające.

Instytut Cervantesa organizuje okresowe inspekcje i odnawia akredytacje co trzy lata.

Jedynie centra akredytowane lub związane z Instytutem Cervantesa mają prawo do posługiwania sie logotypen Instytutu.

Źródło: Strona Instytutu Cervantes.

Dołącz do naszych kursów