02

Nauczyciele obcokrajowc

Zawartość

Zawartość

ZAWARTOŚĆ

 

Kultura:

 

 • • Kino i inne materiały audiowizualne (filmy krótkometrażowe, reklamy, programy telewizyjne) jako narzędzie dydaktyczne na zajęciach z ELE.
 • • Literatura hiszpańska i Ameryki Łacińskiej.
 • • Język hiszpański poprzez kuchnię.
 • • Wyrażenia i powiedzenia hiszpańskie.
 • • Piosenki od strony dydaktycznej.

Kompetencje i aktywności komunikatywne języka:

 1. Problemy gramatyczne:
  • – ser i estar.
  • – zaimki uzupełniające: me, te, nos, os, lo, la, los, las, le, les.
  • – różnice aspektowe i czasowe hiszpańskich czasów przeszłych.
  • – przyimek por i para.
  • – subjuntivo.
 2. Środki w celu lepszego przyswajania słownictwa.
 3. Zajęcia z pisowni.
 4. Plan Curricular Instytutu Cervantesa.

Środki w celu nauki języków:

 • Analiza popełnianych błędów.

Dynamika zajęć:

 • Nowe technologie podczas zajęć.
 • Zabawy podczas zajęć z ELE.

Konteksty nauczania:

 • Nauka języka hiszpańskiego jako nowego języka obcego w gimnazjum.
 • Poziomy dla początkujących.

 

KULTURA

Odniesienia kulturowe:

 • Ogólna wiedza na temat krajów hispanojęzycznych:
  • – Ludność.
  • – Rząd i polityka: partie polityczne, związki zawodowe, system rządzenia.
  • – Zarządzanie terrytorialne i administracyjne: wspólnoty autonomiczne, prowincje, miasta, wsie.
  • – Przemysł i ekonomia: sektory produkcyjne, zasoby i główne firmy.
  • – Zdrowie i medycyna: opieka zdrowotna (publiczna i prywatna).
  • – Edukacja: instytucje edukacyjne, szkolenia i tytuły.
  • – Środki masowego przekazu: gazety, czasopisma, telewizja, radio i reklamy.
  • – religia: wiara.
  • – języki: użycie, rozprzestrzenianie, tożsamość.

Wydarzenia i osobowości dzisiaj i w przeszłości:

• Fundamentane wydarzenia historyczne krajów hispanojęzycznych: etapy, osobowości i znaczenie.
• Hiszpania w wieku XX: dyktadura Primo de Rivera, II Republika, Wojna Domowa, frankizm, przejście z dyktadury do demokracji.

Produkty i tworzywa kulturowe:

• Myśl i literatura: chronologia, wielcy autorzy i współczesne spojrzenie.
• Muzyka: chronologia, autorzy i reprezentacyjne dzieła. Muzyka popularna i tradycyjna: flamenco.
• Kino i teatr: chronologia, reżyserzy i znaczące filmy.
• Architektura, malarstwo, rzeźba i fotografia: chronologia, autorzy i wyróżnione dzieła.
• Święta i popularne tradycje: pochodzenie i aktualne obchody.

Postawy socjokulturowe

 

Warunki życia i organizacja społeczna

 

 • • Identyfikacja osobista: imiona, nazwiska i dokumenty tożsamości.
 • • Rodzina: rodzaje i zmiany na przestrzeni czasu.
 • • Kalendarz, rytm życia i pracy, czas wolny, harmonogram.
 • • Jedzenie i picie: miejsca i typy spełecznych konwencji.
 • • Zajęcia w czasie wolnym: spektakle, aktywność na świeżym powietrzu i sport.
 • • Mieszkanie: typy i problemy z tym związane.
 • • Zakupy: przedsiębiorstwa, konwencje społeczne, zwyczaje konsumpcyjne.
 • • Serwis społeczny: opieka nad osobami starszymi, imigranci, osoby bez środków do życia, kobiety maltretowane.

Relacje międzyludzkie:

       • Relacje uczuciowe, przyjacielskie i rodzinne.
• Relacje w pracy i w szkole.

Tożsamość zbiorowa i styl życia:

 • • Tworzenie tożsamości: język, tradycja, uczestnictwo społeczne i antagonizm.
 • • Święta, ceremonie i obchody:  chrzty, śluby, pogrzeby.

 

Dołącz do naszych kursów